Hoe mogen we je helpen?

Risicobeheer

Het doel van risicobeheer is om na te gaan welke verzekeringen voor jou noodzakelijk zijn. Hiervoor brengen wij samen met jou je risico’s in kaart. Om vervolgens samen na te gaan of, en op welke manier, die risico's afgedekt zouden moeten worden. 

In die gevallen gaan wij na wat de mogelijkheden in de markt zijn. Welk soort polis is noodzakelijk en welke verzekeraar levert die? Het heeft tot gevolg dat de verschillende oplossingen met elkaar vergeleken moeten worden. Op voorwaarden en zeker ook op prijs. 

En wanneer zo alle risico’s in kaart zijn gebracht en de oplossingen zijn gevonden, volgt ons advies.

Indien je ons advies opvolgt, regelen wij de voorgestelde oplossingen. We vragen, in nauw overleg met jou, de polissen aan waar dat gewenst is of wijzigen de bestaande polissen waar dat nodig is en controleren daarna uiteraard of de polissen, zoals de verzekeraars die dan aanleveren, correct zijn. Ook wanneer daarna jouw omstandigheden wijzigen, zullen wij, steeds na uitgebreid overleg met jou, je polissen up-to-date houden. Daarbij is het vanzelfsprekend wel van groot belang, dat je ons van die gewijzigde omstandigheden op de hoogte stelt. Want alleen met voldoende informatie van jouw kant kunnen wij je helpen je risico's inzichtelijk en beheersbaar te houden. 

Claims?

En is er dan een claim? Ook dan staan wij achter en naast je. 

Want dat is risicobeheer. Ons vak.

Een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem contact met ons op!