Hoe mogen we je helpen?

Financiële planning en pensioen

Het is een onderdeel van ons vak, dat heel dicht aanligt tegen de hypotheekadvisering. En tegen het sparen en beleggen. Het is feitelijk een samenvoeging van alle onderdelen.

Voldoende pensioeninkomen

Gaan we bij een hypotheek uit van een vast lastenpatroon, bij financiële planning gaan we uit van een gewenst inkomen. Er wordt dus niet uitgegaan van een maandlast, maar van het gewenste inkomen dat over moet blijven. En hoe we dat kunnen bereiken.
Voor de periode ná je pensioendatum speelt natuurlijk jouw 'pensioenregeling' een belangrijke rol. Maar daarvoor, en daarna, spelen je lasten en je overige inkomsten ook een maatgevende rol. 

De stappen

Om het heel makkelijk voor te stellen:

Stap 1: het invoeren van je huidige inkomensgegevens en de inkomens zoals je die in de toekomst verwacht.
Stap 2: het invoeren van de huidige lasten en de momenten waarop die kunnen wijzigen.
Stap 3: het opgeven van het gewenste netto inkomen, zoals je dat nu en in de toekomst ziet.

Waarna wij gaan rekenen, vergelijken en begroten. Dat klinkt veel eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Dat jaar voor jaar doorrekenen kan dan ook uitsluitend met behulp van geavanceerde computerprogramma’s.

Maar samenvattend is financiële planning het vak, dat laat zien hoe je besteedbare inkomen zich van jaar tot jaar ontwikkelt. Om daarna te gaan zoeken naar oplossingen om het 'gewenste' netto-inkomen te kunnen bereiken. 

 

Een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem contact met ons op!