Hoe mogen we je helpen?

AVG PRIVACYSTATEMENT Website en Nieuwsbrief 


Dit privacystatement van VCL adviesgroep Oss BV beschrijft het beleid met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van jouw persoonsgegevens. Het Privacystatement is tevens van toepassing op (het gebruik van) onze website www.vclhypotheken.nl en alle door ons aangeboden diensten en tools.

Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van hypotheken, levensverzekeringen, vermogensopbouw en inkomensverzekeringen. 
 
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Vandaar dat het nakomen van de wettelijke bepalingen ter bescherming van jouw persoonsgegevens vanzelfsprekend is. Om er zeker van te zijn dat je volledig op de hoogte bent van de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website en alle door ons aangeboden diensten en tools, hebben wij met zorg dit Privacystatement opgesteld. Het Privacystatement kun je te allen tijde op onze website raadplegen. 

 1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij van jou ontvangen, gebruiken wij onder meer voor de volgende doeleinden:

 • om jou gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
 • om met en voor jou overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen (laten) voeren en na te kunnen (laten) komen;
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om je te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om je aanbiedingen te kunnen doen;
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om een financiële administratie te voeren; 
 • om je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze website en alle door ons aangeboden diensten en tools.

Daarbij verwerken wij onder meer de volgende persoonsgegevens: voorletters, voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres of overige contactgegevens.

Vanuit ons vak als financieel adviseurs krijgen wij beroepsmatig bovendien vaak de beschikking over financiële gegevens en in sommige gevallen zelfs over schadeverleden en strafbare feiten. Je mag van ons verwachten dat wij daar uiterst zorgvuldig mee omgaan. 

Met dat doel zorgen wij er onder andere voor dat onze website beveiligd is en dat bovendien de gegevensdragers binnen onze administratie niet door derden geraadpleegd kunnen worden.

Omdat wij als financieel adviseurs de belangen van onze klanten moeten kunnen behartigen bij de daarbij betrokken zakenpartners (waaronder banken en verzekeringmaatschappijen) kan het voorkomen, dat wij (delen van) jouw persoonsgegevens met hen moeten delen. Daarnaast kan het voorkomen, dat wij jouw gegevens moeten verstrekken aan derden indien wij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis gerechtigd zijn of worden verplicht, dan wel daartoe toestemming van je hebben gekregen.

 1. Nieuwsbrief

Via een periodieke nieuwsbrief kunnen wij je informeren over actualiteiten, onze diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het ontvangersbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 1. Cookies 

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op jouw PC, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Het gaat hier om zogenaamde functionele of analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om ons te helpen onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij je op onze website om jouw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat je je aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens:

 • de browser die wordt gebruikt 
 • het tijdstip en de duur van de bezoeken
 • foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen

Dankzij deze cookies kunnen wij soms ook bepaalde formulieren gelijk al voor je ingevuld klaar zetten.

Op onze website maken wij soms ook gebruik van tracking cookies. Zij stellen ons in staat bij te houden welke pagina's je op onze website bezoekt. Daardoor kunnen wij je aanbiedingen doen waarvan wij verwachten dat die voor jou interessant kunnen zijn. 

 1. Derden

Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar één of meerdere websites van derden. Wij willen je er op wijzen dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving.

 1. Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen of verwerken.

 1. Beveiliging

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Onze directie en werknemers, die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, zijn gebonden aan een geheimhoudingsbeding.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of jouw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Wij kunnen hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

 1. Wat zijn uw rechten? 

Jij bent onze klant. Dus je hebt recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van je mogen ontvangen. Maar daarnaast heb je uiteraard nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder graag even voor je samen:

 1. Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van je hebben. Dit overzicht verstrekken wij je kosteloos.
 2. Indien je meent dat wij bepaalde gegevens over jou onjuist in onze administratie hebben verwerkt, kun je om een correctie vragen. Dit stellen wij zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, indien de gegevens waarmee wij werken correct zijn.
 3. Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, kun je ons verzoeken die gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan jouw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van jouw gegevens verzetten. 
 4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van jou ontvangen gegevens gebruiken. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld omdat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kun je ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard (indien mogelijk) voldoen.
 5. Indien je dat wenst, kun je ons vragen jouw gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld jouw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van jouw schriftelijke verzoek zullen wij dit zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Mocht je van mening zijn dat de manier waarop wij uw gegevens verwerken en/of gebruiken niet correct is, dan verzoeken wij je ons dit kenbaar te maken. Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk proberen te herstellen. En in het geval ook dat niet tot een acceptabele oplossing leidt kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 1. Verdere informatie en contact

Indien je nog verdere vragen hebt met betrekking tot het thema gegevensbescherming, kun je contact met ons opnemen via info@vclhypotheken.nl

Het is mogelijk dat in dit Privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Houdt onze website daarom goed in de gaten. Dit Privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 06-02-2021.

Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie